1

ฟ้อนเล็บ Things To Know Before You Buy

News Discuss 
ศ. ๒๔๖๙ ต่อมานางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป ผู้ซึ่งได้เคยขึ้นไปเป็นครูในคุ้ม ได้ฝึกหัดจดจำมาถ่ายทอดให้กับศิลปิน และนักเรียนในสังกัดกรมศิลปากรในขณะนั้น และนำมาบรรจุเป็นรูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยอีกชุดหนึ่งสืบมาจนถึงปัจจุบัน อยากบอกว่า ป้าแดง ชอบฟ้อนเล็บค่ะ ป้าแดง ฟ้อนได้ดีด้วยนะ แต่คงจะตามแบบฉบับ คนอิสาน ประมาณว่า ไม่ค่อย อ่อนช้อย :-) การแต่งกายแต่เดิม... https://socialrator.com/story10331831/details-fiction-and-%E0%B8%9F-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5-%E0%B8%9A

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story