1

About ฟ้อนเล็บ

News Discuss 
ฟ้อนเล็บของกรมศิลปากร ได้รับรูปแบบการฟ้อนจากคุ้มเจ้าหลวงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นผู้ปรับปรุง ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ที่กรุงเทพมหานครในคราวสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกในรัชกาลที่ ๗ เมื่อ พ. ภาษาเหนือ ฝึกพูดประโยคพื้นฐานง่าย ๆ และความหมาย ดนตรีประกอบการแสดงฟ้อนเทียนนี้ ใช้วงดนตรีพื้นเมืองหรือวงปี่พาทย์ บทร้องเป็นบทพระนิพนธ์ของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ต่อมาภายห... https://bookmarkloves.com/story8975254/helping-the-others-realize-the-advantages-of-%E0%B8%9F-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5-%E0%B8%9A

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story