1

ثبت شرکت

News Discuss 
حتی وقتی شما پس از ثبت شرکت، مهر از اداره ثبت شرکت دریافت می کنید، عنوان مسئولیت محدود در کنار شماره ثبت شرکت قید می شود. یعنی شما می توانید به عنوان سهامدار یک شرکت، فردی خارج از هیات سهامداران یا هیات مدیره را به مدتی مشخص، به مدیرعاملی شرکت http://jacob7n92yod5.bloggerswise.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story