1

Getting My โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ To Work

News Discuss 
- ตู้ควบคุมระบบ เปิด ปิด ไฟแสงสว่าง ตั้งเวลาด้วยทามเมอร์ ใช้สำหรับไฟรั้ว ไฟถนน โครมไฟสาธารณะ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ที่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่มีการเกิดขึ้นไม่แน่นอน ไม่สามารถควบคุมได้ ว่าจะเกิดปรากฎการณ์เหล่านี้ขึ้นหรือไม่ เมื่อมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแล้ว ก็จะช่วยป้องกันความเสียหายในระบบโซล่าเซลล์ได้ อีกวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพ คือการใช้เลนส์เพื่อโฟกัสแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบเซลล์แสงอ... https://hilairee186wfm3.governor-wiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story